הצהרת אי-אחריות

מחפשת משהו?

מתנה קטנה ממני

הירשמי לקבל פוסטים במייל וקבלי ממני מתנה

מי אני?

נעים מאוד, שמי אילנה

נעים מאוד, שמי אילנה

וזה הבלוג שלי.

עם השנים צברתי הרבה ידע וניסיון בנושאים שאני כותבת עליהם בבלוג.

הבלוג הזה נולד כשהחלטתי לחלוק בידע הזה עם אחרים.

מקווה שתיהני!❤️

עדכון אחרון ב-19/07/2020

הצהרת אי-אחריות בנוגע לאתר

הצהרת אי-אחריות זאת תפקח על ותהיה בתוקף בנוגע לשימוש שלך באתר בריאות, דיאטה והרבה יותר.

על-ידי כך שאת משתמשת באתר בריאות, דיאטה והרבה יותר, את מצהירה שאת מקבלת את הצהרת אי-האחריות הזאת במלואה. לכן, אם את לא מסכימה עם הצהרת אי-האחריות הזאת או כל חלק מהצהרת אי-האחריות הזאת, אסור לך להשתמש באתר האינטרנט הזה.

אתר זה משתמש בעוגיות; על-ידי כך שאת משתמשת באתר האינטרנט הזה או מסכימה להצהרת אי-האחריות הזאת, את מסכימה לשימוש הזה בעוגיות בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות ובמדיניות עוגיות. את יכולה למצוא את כתבי המדיניות האלה בתפריט שמופיע בכותרת התחתונה בסופו של כל דף באתר זה.

המידע שמסופק על-ידי בריאות, דיאטה והרבה יותר (“אנחנו”, “אני” או “אתר זה”) בכתובת https://healthy-life.style/ (“האתר” או “אתר”) הוא למטרות מידע כללי בלבד. בריאות, דיאטה והרבה יותר לא לוקח שום אחריות על שגיאות או השמטות בתוכן של האתר. כל המידע שמופיע באתר מסופק בתום לב. אנחנו לא לוקחים או מצהירים ייצוג או אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק, ההלימות, התוקף, האמינות, הזמינות או השלמות של כל המידע באתר.

בשום נסיבות לא תהיה לנו כל אחריות כלפייך על כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה מהשימוש באתר או מהסתמכות על מידע כלשהו המסופק באתר. השימוש שלך באתר וההסתמכות שלך על כל מידע באתר הם אך ורק על אחריותך בלבד.

בריאות, דיאטה והרבה יותר שומר לעצמו את הזכות לבצע תוספות, מחיקות או שינויים בתכנים באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

בריאות, דיאטה והרבה יותר לא מתחייב כי האתר נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

מאתר אינטרנט זה באפשרותך לבקר באתרי אינטרנט אחרים על-ידי לחיצה על קישורים לאתרים חיצוניים כאלה. בעוד אנו שואפים לספק רק קישורים איכותיים לאתרים שימושיים ומוסריים, אין לנו שליטה על התוכן והאופי של האתרים האלה. קישורים אלה לאתרים אחרים אינם מהווים המלצה לתוכן שנמצא באתרים האלה. בעלי אתרים ותוכן עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויים להתרחש לפני שתהיה לנו הזדמנות להסיר קישור לאתר שייתכן והפך לפחות טוב או אפילו לבעייתי.

בנוסף, עליך להיות מודעת שכאשר את עוזבת את אתר האינטרנט הזה, ייתכן שלאתרים אחרים יהיו מדיניות פרטיות שונה ותנאי שימוש שונים שאין לנו שום שליטה עליהם. אנא הקפידי לבדוק את מדיניות הפרטיות של אתרים אלה, כמו גם את תנאי השירות/השימוש שלהם לפני שאת עושה איתם עסקה כלשהי או מעלה מידע לאתר ההוא.

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2016 בריאות, דיאטה הרבה יותר

אנו הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הזה ובחומר באתר הזה.

כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר הזה ובחומרים באתר הזה שמורות.

רשות לשימוש באתר

מותר לך:

  • להציג דפים מאתר אינטרנט זה בדפדפן אינטרנט לשימוש אישי.
  • להדפיס דפים מאתר האינטרנט הזה לשימוש אישי.
  • לשתף דפים מאתר זה במדיה החברתית.

אסור לך:

  • לפרסם מחדש חומר מאתר אינטרנט זה (כולל פרסום חוזר באתר אינטרנט אחר).
  • להשתמש בחומר מהאתר הזה למטרות מסחריות.
  • להפיץ חומר מהאתר הזה למטרות מסחריות.
  • להשתמש באתר הזה בכל דרך שהיא או לנקוט בכל פעולה הגורמת, או עלולה לגרום נזק לאתר האינטרנט או לפגיעה בביצועים, בזמינות או בנגישות של האתר.
  • להשתמש באתר זה בכל דרך שהיא לא חוקית, מנוגדת לכללים, מהווה הונאה או מזיקה, או בקשר לכל מטרה או פעילות בלתי חוקית, מנוגדת לכללים או מזיקה.
  • להשתמש באתר אינטרנט זה כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב (או מקושר) לכל תוכנות ריגול, וירוס מחשב, סוס טרויאני, תולעת, רישום הקשה, rootkit או כל תוכנה זדונית אחרת.

 

הצהרת אי-אחריות בנוגע לקישורים חיצוניים

האתר עשוי להכיל (או לשלוח אותך דרך האתר ל-) קישורים לאתרים אחרים או לתכנים אחרים השייכים לאתרי אינטרנט אחרים או שמגיעים מהם, לצדדים שלישיים או קישורים לאתרים או לתוכן המופיע בכרזות פרסום או בפרסומות. קישורים כאלה לאתרים חיצוניים אינם מסופקים או מתוחזקים על-ידי בריאות, דיאטה והרבה יותר או קשורים אליו בכל דרך שהיא. קישורים חיצוניים כאלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידינו לגבי דיוק, הלימות, תוקף, אמינות, זמינות או שלמות.

בריאות, דיאטה והרבה יותר אינו מתחייב, מאשר, מבטיח, או לוקח אחריות לדיוק או למהימנות של כל מידע המוצע על-ידי אתרי אינטרנט של צד שלישי המקושרים דרך האתר, או כל אתר או מאפיין המופיעים בכרזת פרסום או בפרסומת מסוג אחר. אנחנו לא מהווים צד או אחראים בדרך כלשהי או מנהלים מעקב אחר כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים.

הצהרת אי-אחריות בנוגע לשגיאות והשמטות

למרות שנעשה כל ניסיון להבטיח כי המידע המופיע באתר הזה התקבל ממקורות אמינים, בריאות, דיאטה והרבה יותר אינו אחראי על שגיאות או השמטות במידע, או על התוצאות שהתקבלו מהשימוש במידע הזה.

המידע הניתן על-ידי בריאות, דיאטה והרבה יותר הוא למטרות הדרכה כללית בלבד או לסיפוק הסקרנות. גם אם בריאות, דיאטה והרבה יותר נוקט בכל אמצעי הזהירות כדי להבטיח שהתוכן של האתר הוא עדכני ומדויק, שגיאות יכולות להתרחש. בנוסף, בהתחשב באופי המשתנה של חוקים, כללים ותקנות, ייתכנו עיכובים, השמטות או אי-דיוקים במידע הכלול באתר.

בריאות, דיאטה והרבה יותר אינו אחראי על שגיאות או השמטות, או עבור התוצאות שהתקבלו מהשימוש במידע זה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או לשנות את כל שירותי האתר, ולהפסיק לפרסם את האתר, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא כל הודעה או הסבר; ולא תהיי זכאית לפיצוי כלשהו או לתשלום אחר על הדחייה או השינוי של כל שירותי האתר, או אם נפסיק לפרסם את האתר.

הצהרת אי-אחריות בנוגע לכותבים אורחים

אתר זה עשוי לכלול תוכן של כותבים אורחים וכל ההשקפות או הדעות שמבוטאות בתוכן כזה הן אישיות של הכותבים ואינן מייצגות את ההשקפות או הדעות של בריאות, דיאטה והרבה יותר או כל אחד מהצוות או השותפים שלו, אלא אם צוין במפורש.

הצהרת אי-אחריות בנוגע לסמלים, לוגואים וסימנים מסחריים

כל הסמלים, הלוגואים והסימנים המסחריים של צדדים שלישיים המוזכרים או מופיעים ב-https://healthy-life.style/ הם סמלים, סימנים מסחריים ולוגואים של בעליהם. העובדה שסמלים, לוגואים א סימנים מסחריים כאלה מופיעים באתר לא מהווה אישור, הסבה או מתן חסות לבריאות, דיאטה והרבה יותר מצד הבעלים של סמלים וסימנים אלה.

הצהרת אי-אחריות בנוגע לשימוש הוגן

בריאות, דיאטה והרבה יותר עשוי להשתמש בחומר המוגן בזכויות יוצרים אשר לא תמיד קיבל אישור מפורש לפרסום על-ידי הבעלים של זכויות היוצרים. בריאות, דיאטה והרבה יותר הופך חומר זה לזמין למטרות ביקורת, תגובות, דיווח חדשות, הוראה, מלגה, או מחקר.

בריאות, דיאטה והרבה יותר מאמין שזה מהווה “שימוש הוגן” בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

אם ברצונך להשתמש בחומר המוגן בזכויות יוצרים מהאתר למטרות משלך שאינן מהוות שימוש הוגן, עליך לקבל הרשאה מהבעלים של זכויות היוצרים.

הצהרת אי-אחריות בנוגע לחבות

המידע באתר מסופק עם ההבנה כי בריאות, דיאטה והרבה יותר אינו מעורב בטיפול או בייעוץ רפואי או ייעוץ מקצועי אחר, או בשירותים רפואיים או מקצועיים אחרים. ולכן, אין להשתמש בו כתחליף להתייעצות עם איש מקצוע מתחום הרפואה או עם יועצים מוסמכים אחרים בהתאם לצורך.

בשום מקרה בריאות, דיאטה והרבה יותר או ספקיו לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף, או תוצאתי שנובע מ- או קשור לגישה או לשימוש שלך באתר, או לחוסר היכולת לגשת או להשתמש באתר.

הצהרת אי-אחריות של “השימוש הוא על אחריותך בלבד”

כל המידע באתר מסופק “כפי שהוא”, ללא ערובה לשלמות, לדיוק, לתזמון או לתוצאות המתקבלות מהשימוש במידע זה, וללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, כולל, אך לא רק, לאחריות על ביצועים, סחירות והתאמה למטרה מסוימת.

בריאות, דיאטה והרבה יותר לא יהיה אחרא לך או למישהו אחר עבור כל החלטה שנעשתה או פעולה שננקטה בהסתמכות על המידע הנמסר על-ידי האתר או עבור נזקים תוצאתיים, מיוחדים או דומים, גם אם ניתנה אזהרה לגבי האפשרות של נזקים כאלה.

הצהרת אי-אחריות מקצועית

אתר זה מציע מידע בתחום הבריאות, הכושר והתזונה והוא מיועד למטרות חינוכיות בלבד. אין להסתמך על מידע זה כתחליף, ואינו מחליף, ייעוץ, אבחון או טיפול רפואי מקצועי.

האתר אינו יכול להכיל ואינו מכיל ייעוץ רפואי/בריאותי – הוא מכיל רק מידע. המידע הרפואי/הבריאותי מסופק למטרות מידע כללי וחינוכי בלבד ואינו תחליף לייעוץ מקצועי. לפיכך, לפני נקיטת כל פעולה המבוססת על מידע כזה, אנו ממליצים לך להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים. אנחנו לא מספקים שום סוג של ייעוץ רפואי/בריאותי.

התוכן שפורסם ב-https://healthy-life.style/ מיועד לשימוש ויש להשתמש בו למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע את ניתוח הנתונים האישי שלך המבוסס על הנסיבות האישיות שלך, לפני ביצוע כל החלטה. עליך לקבל ייעוץ רפואי מקצועי, או לחילופין, לבצע מחקר עצמאי כדי לאמת כל מידע שנמצא באתר זה ושתרצי להסתמך עליו.

השימוש ב- או ההסתמכות על כל מידע הכלול באתר זה הוא על אחריותך בלבד.

הצהרת אי-אחריות בנוגע לשייכות לתוכנית עמיתים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המציעים תוכנית עמיתים, ואנחנו מקבלים עמלת תוכנית עמיתים עבור כל רכישה שאת מבצעת באתר שמציע את תוכנית העמיתים, שהגעת אליו בעקבות לחיצה על קישור כזה.

הסכמה

על-ידי כך שאת משתמשת באתר זה, את מסכיה בזאת להצהרת אי-האחריות הזאת ולתנאים המופיעים בה.

עדכונים

אם עלינו לעדכן, לשנות או לבצע שינויים כלשהם במסמך זה, שינויים אלה יופיעו כאן, ותאריך העדכון יצוין בראשו של מסמך זה.

צרי איתי קשר

אם יש לך משוב, הערות, תגובות, בקשות לתמיכה טכנית או שאלות אחרות, אנא צרי איתי קשר באמצעות הדף צרי קשר שמופיע בתפריט בכותרת התחתונה בסופו של כל דף באתר.

 

 

מתנה ממני

ביקרת?

נהנית?

מגיעה לך מתנה ממני

Pin It on Pinterest

Share This